Vzorci narave v vesolju in človeku

October 29, 2017

 

 

Narava je bila navdih največjih umov - umetnikov in znanstvenikov pri njihovem razmišljanju in delu. Izumitelj Viktor Schauberger je priznaval: “Narava je moja učiteljica.” Albert Einstein je zatrjeval: “Vse boš razumel bolje, če boš pogledal globje v naravo.” Ameriški arhitekt Frank Lloyd Write je pozival: “Preučuj naravo, ljubi naravo, bodi blizu narave. Nikoli te ne bo razočarala.”

 

 

"Naravno" in "umetno"

Naravno je za nas tisto česar ni ustvaril človek, nekaj kar obstaja samo po sebi neodvisno od človeka. Narava je bližnji gozd. Narava so “nepozidane” površine našega planeta. Pravimo, da imamo “radi naravo” in da radi gremo “v naravo”. Vse to ima nek praktičen smisel in odraža našo filozofijo in način življenja, kjer večina prebivalstva prebiva v urbanih - “umetnih” tvorbah. V resnici pa smo tudi ljudje del narave. Ločnica med naravnim in umetnim je s tega vidika nepotrebna in netočna. Ustvarili smo jo, ko smo se povzdignili nad “nezavestne” dele stvarstva kot so kamnine, rastline in živali. Ločili smo se od “narave”, da smo si jo lahko podredili. Zmeraj znova pa se izkaže da je z “naravo” bolje sodelovati, jo spoznavati in preučevati, ter se od nje učiti. Spoznavanje narave je spoznavanje nas samih.

 

Fiziki se trudijo odkriti najmanjši, osnovni delec vesolja pri čemer uporabljajo ogromne trkalnike delcev in jih razbijajo na vedno manjše “gradnike”, ki so zelo nestalni in jih je težko detektirati. Kaj pa, če je morda bolj smiselno usmeriti svoj fokus na vzorce vesolja, ki se kažejo kot nekaj izrazito bolj stabilnega, kot strukturne konstante prisotne na vseh magnitudah obstoja.

 

Na atomskem nivoju so elektroni bolj točno opisani kot stoječa valovanja ne pa kot (točkasti) delci. 99.9999999% snovi je zgolj prazen prostor. Snov je v resnici energija v obliki valovanja. In valovanja med sabo resonirajo, interferirajo, kar ustvarja vzorce in oblike. 

 

 

 

 

 • valovanje

 • repeticija

 • geometričnost, 

 • fraktalnost, 

 • aksiomatika in 

 • dualnost 

ter konkretni vzorci

 • geometrijski liki, 

 • spirale, 

 • zlati rez in fibonaccijeva serija števil, 

 • viličenje, 

 • torus in 

 • jin jang simbol. 

 

Omeniti velja še to, da se vsi ti principi in vzorci med seboj tudi prepletajo, kar ni presenetljivo saj ima vesolje ima po nekaterih novejših naziranjih v fiziki fraktalno - hologramsko zgradbo, torej se zdi, da "vse" obstaja v "vsem".

 

Valovanje je ritmični tok energije, ki se širi od nekega vira v vseh smereh ali v določeni smeri. Gre za tip vibracije. Vibracija je “energija s frekvenco”. Priročna analogija za razumevanje valovanja je gladina morja, ki venomer valuje, tako kot valuje vse v univerzumu. Atomi vibrirajo, oscilirajo in valujejo. Nič ni nikoli pri miru. Energija vibracije morskega vala določi kje in kako se bodo gibale vse kapljice vode, kar pomeni, da valovanje pravzaprav oblikuje, organizira materijo. Vibracija je potemtakem oblikotvoren proces kar nazorno pokažejo tudi t.i. kimatični vzorci, kjer se pesek posut na ploščo, ki jo zanihamo z zvočnim valovanjem, organizira v geometrične vzorce.

 

 

 

 

Vzorec je nekaj kar se ponavlja. En ali več elementov, tvori enoto vzorca. Ponavljanje ali repeticija je eden osnovnih principov vesolja in ima nekaj izjemnih lastnosti. Omogoča številčnost in slednja omogoča manifestacijo povsem novih kvalitet, ki v posamičnem elementu niso prisotne. Primerjajmo eno drevo, dlačico, travico in vodno molekulo z gozdom, s kožuhom, travnikom in oblakom … Jablana ne rodi le enega jabolka ampak na stotine jabolk. V naravi je moč v številčnosti, repeticiji istega “vzorca”. 

 

Geometričnost

Podrobnejše opazovanje nam razkrije, da je živimo v geometričnem vesolju, kar so na svoj način ugotavljali že naši prednamci skozi veščino svete geometrije, ki je metafora za red v vesolju. Z načrtovanjem geometrijskih risb poustvarjamo “korake stvarjenja”. Narava pri manifestaciji svojih vzorcev in oblik teži k enakomerno, torej urejeno organiziranim elementom, ki se oblikujejo v osnovne geometrijske like kot so krog, diada, enakostranični trikotnik, kvadrat, pentagon, pentagram in heksagon. Večina drugih kompleksnejših geometričnih oblik v naravi je kombinacija teh osnovnih likov. 

 

 

Aksiomatika pomeni v kontekstu našega izvajanja predvsem slednje. Imamo majhno število preprostih elementov ali pravil iz katerega lahko izpeljemo skoraj neskončno količino kompleksnih struktur, rezultatov … Primeri aksiomatskih sistemov so jezik oz. pisava, ter zapisovanje števil. Aksiomatska tehnologija je npr. mešanje barv na papirju in ekranu, ki zmore iz treh, štirih osnovnih barv sestaviti poljubne barvne odtenke. Najlepši primer aksiomatike pa je digitalni zapis informacij, kjer so vse slike in zvoki proizvedene iz binarne kode “ničel in enic”. Narava kot manifestirana materija je zaradi svoje atomarne zgradbe pravzaprav eksemplaren aksiomatski sistem.

 

Iz treh tiskarskih barv ciana, magente in rumene (ter dodatne črne) so sestavljene vse natisnjene barvne fotografije.

 

 

Fraktalnost je vseprisoten oblikotvorni princip. Večina vzorcev, ki jih omenjamo je fraktalne narave, se pravi se pojavljajo v zelo sorodni obliki na različnih magnitudah obstoja. Česar v naravi nismo mogli opisati z evklidsko geometrijo, smo po zaslugi vizionarskega matematika Mendelbrota dekodirali s fraktalno geometrijo. Ko fraktal delimo na frakcije in te frakcije različnih nivojev delitev primerjamo med sabo, opazimo, da med njimi ni bistvenih sprememb. Zato je skala tako podobna gori, in nas kup snega na parkirišču lahko spominja na otok sredi oceana. Fraktalnost je tudi oblikotvorni princip živih bitij, še posebej lepo viden pri viličenju rastlin.

 

Spiralni vzorec označuje naravni tok energije od stanja z visoko, do stanja z nižjo potencialno vrednostjo. Lep primer je gibanje tekočin ali zračnih mas, glavno gonilo te dinamike pa je gravitacija. Pri živih organizmih se rast dogaja po spiralnem vzorcu, na primer pri cvetovih rastlin in zavitih hišicah polžov in školjk. Spirala je lep simbol za evolucijo (človeške zavesti) in tudi kot model poteka časa, ki združi linearno in ciklično predstavo o času. 

 

 

Zlati rez je oznaka za razmerje dveh delov, ki obstajata v posebnem dinamično asimetričnem odnosu drug do drugega. Večji del je v odnosu do malega dela v enakem razmerju kot seštevek obeh delov v odnosu do večjega dela. Matematiki lahko potrdijo posebnost zlatoreznega razmerja ki se mu narava ponavadi le uspešno približuje skozi t.i. Fibonaccijevo serijo števil. S slikovnimi primeri lahko tudi dokažemo, da je človeško dojemanje lepote obraza določeno z zlatoreznimi razmerji med deli obraza.

 

Viličenje je tipičen fraktalni vzorec in ga najdemo v “živi” in “neživi” naravi. Večina rastlin raste tako, da dele svojega telesa deli/cepi na manjše enote. Na primeru drevesa se deblo razdeli na več vej in te naprej do vedno tanjših in mlajših vejic. Hkrati so tudi strele in reke impresivni primeri viličenja katerega bistvo je tok energije (naboja, tekočine, snovi, informacije) in njena enakomerna razporeditev po “okolici”. Viličenje je v obliki živčnega in krvožilnega sistema prisotno tudi v človeškem telesu. 

 

 

Naš svet je svet “dvojnosti”, svet nasprotujočih parov kvalitet kot so svetloba in tema, privlačnost in odbojnost, toplota in hlad, moški in ženska … zato dualnost lahko obravnavamo kot poseben princip, posebej natančno pa dvojnost v smislu dinamike teh “nasprotnih” sil ponazarja simbol “jina in janga”. Obe sili nista v konfliktu temveč se gibata kot plesni par, komplementarno, soodvisno in tvorita harmonično celoto - sta v dinamičnem ravnovesju.

 

Torus je kompleksen vzorec, za katerega bi lahko rekli, da je nekakšen celosten model toka energije v navidezno zaključenem sistemu. Nekateri fiziki menijo, da je celotno vesolje toroidni sistem. Obliko torusa lahko opišemo kot obroč, nabolj zanimiv pa je “rogati” oz. stični torus. Tudi trkalnik v Cernu in fuzijski reaktor sta po obliki torusa. Mnogi plodovi npr. buče, jabolka so toroidne oblike, kot tudi magnetna polja planetov.

 

Ozrite se okoli sebe. Vabljeni ste h kontemplaciji oblik narave saj se v njih skrivajo prave modrosti in uporabne informacije za življenje.

 

O vzorcih v človeku in vesolju lahko več izveste na krovnem predavanju, ki na kratko in z bogatim slikovnim gradivom predstavi vse omenjene principe in vzorce.

 

V pripravi je tudi izobraževalni seminar, ki bo sestavljen iz predvidoma desetih predavanj na katerih bo vsak princip ali vzorec obdelan bolj podrobno.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

© 2017 by Luka Mancini. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now