2 DNEVNI SEMINAR

6. in 7. april 2019, v Ljubljani

Spoznajte DNK vesolja!

6 oblikotvornih principov in 6 vzorcev,

v 10-ih predavanjih in 7 izkustvenih vajah,

v 2 dnevih po 8 ur.

Vas privlačijo skrivnosti vesolja? Ponujam vam zanimivo 'okno', skozi katerega lahko pogledamo na ustroj, delovanje in zakonitosti vesolja. To okno so VZORCI narave.

S preučevanjem VZORCEV, ki jih opazujemo v naravi odkrivamo samo MATRICO VESOLJA. Razkriva nam povezanost vsega, kar je. S tem pridobimo jasno zavedanje o samem sebi kot ne-ločljivem delu celote.

Predstavljajte si vzorce kot nekakšen uporabniku prijazen VMESNIK, preko katerega lahko razumemo del stvarstva brez zahtevnega znanja fizike in matematike.

Če je vesolje JEZIK, potem so vzorci vesolja neke vrste SLOVNICA, ki razlaga strukturo in delovanje tega jezika.

Skozi VZORCE vesolja postaneta matematika in fizika vidni in oprijemljivi.

Pot do bolj poglobljenega razumevanja ustroja, delovanja in zakonitosti vesolja je odprta, dobrodošli.

Namen seminarja je poglobljeno spoznati osnovne oblikotvorne principe, po katerih narava gradi in oblikuje. Te oblike so številni značilni vzorci, nekakšne “strukturne konstante”, saj se ponavljajo na vseh nivojih univerzuma, od atomske do kozmične ravni. 
Vabljeni ste, da raziščete 6 različnih principov in 6 tipov vzorcev. Hkrati pa boste dobili praktične ideje, kako ta znanja vnesti v svoje delo, telesno vadbo in na ostala področja življenja.

Seminar ponuja SINTEZO znanja, unikaten nabor vsebin, ki so sad večletnega raziskovanja.

Edinstvena priložnost, saj so informacije zbrane na enem mestu in zaokrožene v prepričljivo celoto.

Seminar je sestavljen CELOSTNO - deluje na um, emocije, intuicijo in telo.

Verodostojne informacije, znanstvena dejstva, zdravorazumski pristop in transparentnost virov.

Dodelane, skrbno premišljene multimedijske predstavitve z vrhunskimi slikovnimi materiali

•••

Prispevek za seminar: 100 EUR

V PREDPRODAJI do 31. marca: 85 EUR.

Za upokojence in študente: 75 EUR

KRATKA PREDSTAVITEV VSEBIN SEMINARJA

VALOVANJE

“Valovanje je ritmični tok energije, ki v določeni smeri potuje skozi prostor. Valovanje je tip vibracije. Vibracija je “energija s frekvenco ...” "Najlepša analogija za razumevanje valovanja je gladina morja, ki venomer valuje, tako kot valuje vse v univerzumu ...”

 

kaj je valovanje, vibracija, frekvenca, energija? • razlika med valovanjem in vibracijo • oblikotvornost valovanja • val kot manifestacija prostorskih odnosev • gube - zamrznjeni valovi • materialni objekti kot stoječa valovanja ...

REPETICIJA

“Vzorec je nekaj kar se ponavlja. Ponavljanje ali repeticija je eden osnovnih principov vesolja in ima nekaj izjemnih lastnosti. Omogoča številčnost in slednja omogoča manifestacijo povsem novih kvalitet, ki v posamičnem niso prisotne. Primerjajmo eno drevo, dlačico, travico in vodno molekulo z gozdom, s kožuhom, travnikom in oblakom ...” 

 

repeticija kot generator obilja • repeticija kot generator ritma in glasbe • številčnost kot generator novih kvalitet • ponavljanje do odličnosti ...

GEOMETRIČNOST

in osnovni geometrijski liki

“Narava pri manifestaciji svojih vzorcev in oblik teži k enakomerno, torej urejeno organiziranim elementom, ki se oblikujejo v osnovne geometrijske like kot so krog, diada, enakostranični trikotnik, kvadrat, pentagon, pentagram in heksagon.“

 

ali je geometrija lahko sveta? • kaj je sveta geometrija? • ali je vesolje geometrično? • simbolika in značilnosti osnovnih geometrijskih likov • geometričnost v naravi od mikro do makro ravni • kimatični vzorci ... 

AKSIOMATIKA

“... pomeni v kontekstu našega izvajanja predvsem slednje. Imamo majhno število preprostih elementov ali pravil iz katerega lahko izpeljemo veliko količino kompleksnih rezultatov … Primeri aksiomatskih sistemov človeka so: jezik, pisava, zapisovanje števil ...”

 

aksiomatska metoda • primeri aksiomatskih sistemov v naravi in družbi • atomarna zgradba narave • binarna koda • pisava • barve ...

FRAKTALNOST

“... je vseprisoten oblikotvorni princip. Večina vzorcev, ki jih omenjamo je fraktalne narave, se pravi se pojavljajo v zelo sorodni obliki na različnih magnitudah obstoja. Česar v naravi nismo mogli opisati z evklidsko geometrijo, smo po zaslugi vizionarskega matematika Mendelbrota, dekodirali s fraktalno geometrijo.“

frakcije in fraktali • Mandelbrot in njegov set • Julia set • robni sistemi • uporabna vrednost fraktalov • fraktali v naravi • fraktalna prihodnost

DUALNOST

in "JIN JANG" simbol

“Naš svet je svet “dvojnosti”, svet nasprotujočih parov kvalitet kot so svetloba in tema, privlačnost in odbojnost, toplota in hlad ...” “... posebej natančno pa dvojnost v smislu dinamike teh “nasprotnih” a soodvisnih sil ponazarja simbol Taijitu bolj znan pod imenom simbol “jina in janga”.

 

oblika in ozadje • iz enosti v mnogoterost • pari nasprotij • sporočila narave skozi “jin jang” simbol

ZLATI REZ

in Fibonaccijeva serija števil

Zlati rez je oznaka za razmerje dveh delov, ki obstajata v posebnem dinamično asimetričnem odnosu drug do drugega. Večji del do malega dela je v enakem razmerju kot seštevek obeh delov do večjega dela. Matematiki lahko potrdijo posebnost zlatoreznega razmerja, ki se mu narava uspešno približuje skozi t.i. Fibonaccijevo serijo števil ...” 

 

zlati rez in lepota • zlati rez v umetnosti in arhitekturi • Fibonaccijeva serija števil • zlatorezni pravokotnik • zlatorezna spirala • zlati kot in rast rastlin

SPIRALA

“Spiralni vzorec med drugim označuje naravni tok energije od stanja z visoko, do stanja z nižjo potencialno vrednostjo. Lep primer je gibanje tekočin ali zračnih mas, glavno gonilo te dinamike, pa je gravitacija ..." "Pri živih organizmih se rast pogosto dogaja po spiralnem vzorcu, na primer pri cvetovih rastlin in zavitih hišicah polžov in školjk ... “

 

• tipi spiral • vrtinci  • spirale v umetnosti • spirale v človeškem telesu • energetska moč spirale • simbolična vsebina

VILIČENJE

“Viličenje je tipičen fraktalni vzorec in ga najdemo v “živi” in “neživi” naravi. Večina rastlin raste tako, da dele svojega telesa deli/cepi na manjše enote ... “  “Hkrati so tudi strele in reke impresivni primeri viličenja katerega bistvo je tok energije (naboja, tekočine, snovi, informacije) in njena enakomerna razporeditev po “okolici”

 

reke, drevesa, rastline, strele, razpoke ...  • fraktalnost viličenja • sistemi viličenja v človeškem telesu • kje in zakaj se zgodi cepitev • primeri viličenja v človeški družbi

TORUS

“Torus je kompleksna oblika za katero bi lahko rekli, da je nekakšen celosten model toka energije v navidezno zaključenem sistemu. Nekateri fiziki menijo, da je celotno vesolje toroidni sistem ...” “Tudi trkalnik v Cernu in fuzijski reaktor sta po obliki torusa. Mnogi plodovi npr. buče, jabolka so toroidne oblike ...”

 

toroidna geometrija • tok energije in pomen toroidne geometrije • magnetna polja 

KAJ LAHKO PRIČAKUJEM OD SEMINARJA?

 • veliko informacij o USTROJU in delovanju narave / vesolja / človeka 
   

 • SINTEZO spoznanj znanosti, in širši pogled na celotno sliko  
   

 • priložnost za širjenje obzorij preko perspektive, ki je NETIPIČNA za zahodno znanost, saj ta ne poveča sistematične pozornosti oblikam in vzorcem v vesolju
   

 • skozi vsebine so posredovana konceptualna in mentalna ORODJA za razumevanje številnih (starodavnih) duhovnih resnic kot so: temeljna enost vsega bivajočega, človek kot neločljivi del narave, človek kot mikrokozmos ...
   

 • RAZJASNITEV o naravi materije in o pojmih, ki se jih pogosto uporablja nekoliko ohlapno in nedefinirano (npr. vibracija, frekvenca, valovanje, energija)
   

 • UPORABNO VREDNOST vsakega oblikotvornega principa in vzorca za posameznika ter družbo
   

 • Pomembnost oblikotvornih principov in vzorcev za razumevanje ustroja in delovanja narave / vesolja / človeka

 • naučili se boste preprostih energetskih TELESNIH VAJ/položajev preko katerih boste te principe in vzorce “prenesli” v telo in lastno psihofizično vadbo
   

 • skupinski vaji za izkustveno doživetje omenjenih oblikotvornih principov in vzorcev

 • spoznali boste značilnosti dinamike toka energije v posamičnih vzorcih/oblikah, vsaka oblika je namreč predvsem to - specifično oblikovan “tok” energije oz. njena razporeditev

 • duhovni iskalci, meditanti, zdravilci bodo lahko svoje intuitivno vèdenje podkrepili z znanstvenimi spoznanji
   

 • znanstveniki, izumitelji, filozofi pa bodo imeli na voljo številne navdihujoče informacije, ki so bile podlaga delu vizionarjev, kot so bili Tesla, Reich, Schauberger in številni drugi - vsi občutljivi opazovalci narave

Prispevek za seminar: 100 EUR

V PREDPRODAJI do 31. marca: 85 EUR.

Za upokojence in študente: 75 EUR

SPLOŠNE INFORMACIJE

Datum: 6. in 7. april 2019

Pričetek in čas trajanja:

9:00 do približno 16:00 

Točen urnik programa bo posredovan vsem udeležencem.

Lokacija: v Ljubljani, točna lokacija odvisna od števila udeležencev  

Hrana in pijača: poskrbljeno bo za prigrizke, sadje, vodo, čaj, kavo ...

 

Prispevek za seminar: 100 EUR

V PREDPRODAJI do 31. marca: 85 EUR

Študenti in upokojenci: 75 EUR

 

Plačilo na račun:

Luka Mancini, Dobojska 28, 3000 Celje 

SI 56 020591205023812, NLB 

Namen: Vzorci vesolja seminar

Dodatne informacije na številki: 031 569 103 (Luka) in e naslovu:

luka.mancini@gmail.com

Po želji s seboj prinesite pisalo in zvezek za zapiske.

Začenjamo točno.

O AVTORJU SEMINARJA

Luka Mancini (1980) je predavatelj, neodvisni raziskovalec, doma in v tujini večkrat nagrajeni magister oblikovanja vidnih sporočil. Študij je zaključil na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Deluje tudi kot svetovalec na področju multimedijskih predstavitev in ambasador iniciative Odstiranja znanj prednikov, ki organizira predavanja po Sloveniji. Prejemnik študentske Prešernove nagrade za magistrsko nalogo Vizualizacije filozofskih konceptov.

 

Vzorci in proporci v likovni umetnosti so bili predmet njegovega zanimanja že v času študija. Tematike o katerih predava spremlja kontinuirano že več kot 20 let. Opravlja vlogo komunikatorja, ki povezuje znanost in duhovnost, in opozorja na odkritja, ki prebijajo trenutno uveljavljeno znanstveno paradigmo. Slednje izhaja iz zavedanja, da se najbolj zanimive stvari v znanosti zmeraj dogajajo na njenih mejah. 

Luka ima žar v očeh, kot ga ima le malokdo. S svojim soncem me je pritegnil, čeprav me vsebina sprva niti ni zanimala. Všeč mi je, ker je zelo poglobljen v teme, ki jih predstavlja in ker svoj nastop nenehno izboljšuje, tako da vsakič preseneti. 

 

Nina Dušić Hren, trenerka javnega nastopanja

Na seminarju "Vzorci narave" sem zelo užival.  Krasen prikaz globine, lepote in vzorčenja narave vse od stvarenja naprej. Čudovito. 
 

Tomo Tololeski, plesalec, plesni pedagog, koreograf in specialni pedagog. Avtor TEJ DANCE®  metode 

So izobraževanja, ki nas lahko pustijo hladnokrvne ali se nas ne dotaknejo, so pa tudi izobraževanja, ki posežejo v naš um in srce. Slednje izobraževanje sem doživela na dvodnevnem tečaju Vzorci v naravi, kjer nas je mag. Luka Mancini v svoji enkratni celostni interpretaciji popeljal v svet znanosti in umetnosti z občutkom, da smo del skrivnostnega vesolja in kljub naši majhnosti del vsega in vseh.

Kaj naj rečem: Če želite biti zavestni člen bivanja, udeležite se Lukovih izobraževanj. V celovitem odstiranju medsebojnih povezanosti prostorov in naravnih zakonitosti v njem, je v tem času Luka "biser" v slovenskem prostoru, ki zmore in zna prikazati ta odstiranja. Pridružite se!

 

Jožica Fabjan, začetnica permakulture v Sloveniji, predsednica Društva za permakulturo Slovenije v letih 1997-2000, sedaj častna članica

© 2017 by Luka Mancini. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now